Szadzianiec, Zdzisław

Zdzisław Szadzianiec

pseud. Zakręt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-01-10
Miejsce urodzenia:Podbrodzie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adam
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do 7 klasy.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1943 r. wstępuje do organizacji podziemnej, zadaniem jego było zdobywanie informacji o niemieckiej policji. Złapany przez Niemców, następnie oddany został w ręce policjantów i został zamknięty w łaźni. Uciekł  ucieczkę.  Później od 16 czerwca 1944 r. służył w 36 Brygadzie “Żejmiana” pod dowództwem por. Witolda Kiewlicza “Wujka”. Brał udział w walce pod Nowosiółkami i Krawczunami przeciwko okupantowi niemieckiemu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. wstępuje do organizacji podziemnej, zadaniem jego było zdobywanie informacji o niemieckiej policji. Złapany przez Niemców, następnie oddany został w ręce policjantów i został zamknięty w łaźni. Uciekł  ucieczkę.  Później od 16 czerwca 1944 r. służył w 36 Brygadzie “Żejmiana” pod dowództwem por. Witolda Kiewlicza “Wujka”. Brał udział w walce pod Nowosiółkami i Krawczunami przeciwko okupantowi niemieckiemu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00-1944-00-00
Pełnione funkcje:

zdobywanie informacji

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Zenon (brat) i Tadeusz (brat) służyli w organizacji podziemnej.  Podczas łapanki organizowanej przez Niemców Tadeusz został aresztowany i wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więziony w łaźni w 1943 przez Niemców.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Honorowa Odznaka Żołnierza Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego “Wiano” Nowogrodzkiego “NÓW”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Podczas łapanki organizowanej przez Niemców Tadeusz został aresztowany i wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?