Sykuła, Antoni, Zdzisław

Antoni, Zdzisław Sykuła

pseud. Antosza, Szczerba

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-04-08
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1993-08-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 3 września  do 18 września 1939 r. był w Ochotnicza Kompania PW.

 

W czasie wojny:

W listopadzie 1942 r. został zaprzysiężony w Wilnie. Następnie od 11 listopada 1942 r do lipca 1943 r. przydzielony został do 1-5 pp. Leg.  Grupy “Groma” por. Hieronim Mażulis , w którym po przeszkoleniu pełnił funkcję łącznika wewnętrznego i kolportera tajnej prasy. W kwietniu tego samego roku  przydzielony do Kedywu “Burza” por. Downarowicza. Następnie od maja 1943 do listopada 1943 r ukończył Kurs Młodszych Dowódców grupa “Miś” . W czasie akcji “Burza” przydzielony został do Zgrupowania “Wiktora”, w którym pełnił funkcję dowódcy drużyny. Uczestniczył w walkach, do momentu wkroczenia wojsk sowieckich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W listopadzie 1942 r. został zaprzysiężony w Wilnie. Następnie od 11 listopada 1942 r do lipca 1943 r. przydzielony został do 1-5 pp. Leg.  Grupy “Groma” por. Hieronim Mażulis , w którym po przeszkoleniu pełnił funkcję łącznika wewnętrznego i kolportera tajnej prasy. W kwietniu tego samego roku  przydzielony do Kedywu “Burza” por. Downarowicza. Następnie od maja 1943 do listopada 1943 r ukończył Kurs Młodszych Dowódców grupa “Miś” . W czasie akcji “Burza” przydzielony został do Zgrupowania “Wiktora”, w którym pełnił funkcję dowódcy drużyny. Uczestniczył w walkach, do momentu wkroczenia wojsk sowieckich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-11-11-1944-07-00
Pełnione funkcje:

łącznik,  kolporter, dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie akcji “Burza” przydzielony został do Zgrupowania “Wiktora”, w którym pełnił funkcję dowódcy drużyny. Uczestniczył w walkach, do momentu wkroczenia wojsk sowieckich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Hieronim Mażulis ,

Grupa “Burza” por. Downorowicza, Garnizon m. Wilno Dzielnica”A” Kalwaryjska.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

18 lipca 1944 r. był więziony w Miednikach, później 28 lipca tego samego roku został wywieziony do Kaługi i wczcielony do 361 zapasowego pułku piechoty zwycięskiej Armii Czerwonej. Przebywając w Kałudze pracował przy wyrąbie drzew do stycznia 1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Do stycznia 1946 r. przebywał w Kałudze.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż AK, Medal Wojska Polskiego.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?