Stomma, Zbigniew

Zbigniew Stomma

pseud. Zawadzki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-03-25
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: starszy strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

wykształcenie wyższe, dr inż.mechanik

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od lipca 1943 do marca 1944 działalność konspiracyjna. Następnie od kwietnia 1944 do sierpnia 1944 r. pełnił służbę w Oddziale leśnym 85 był od lipca 1943 do marca 1944. Następnie od kwietnia 1944 do sierpnia 1944 r. w 23 Brygadzie AK w I kompanii, a później w 24 Brygadzie AK  . Brał udział w akcji “Burza” na terenie Brasłaszczyzny.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od kwietnia 1944 do sierpnia 1944 r. pełnił służbę w Oddziale leśnym 85 był od lipca 1943 do marca 1944. Następnie od kwietnia 1944 do sierpnia 1944 r. w 23 Brygadzie AK w I kompanii a później w 24 Brygadzie AK  . Brał udział w akcji “Burza” na terenie Brasłaszczyzny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-04-00-1944-06-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” na terenie Brasłaszczyzny.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wysiedlenie z gospodarstwa [nie czytelne] pow. brasławskim okupanta niemieckiego.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wysiedlenie z gospodarstwa [nie czytelne] pow. brasławskim przez okupanta radzieckiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgu Wileńskiego “Wilno” i “Nowogrodzkiego”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Warszawa

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?