< class="bt_bb_headline_tag">
, Janusz" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Janusz Guttry [Gutry]

pseud. Lech

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-06-06
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1998-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Helena [Halina]
Nazwisko panieńskie matki:Czarnecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po awansie jego ojca do Sztabu Głównego w Warszawie zaczął uczęszczać do szkoły Zamoyskiego na ul. Smolnej. Po ewakuowaniu Sztabu Głównego z Warszawy, razem z matką udał się do Trembowli, a stamtąd do dziadków mieszkających we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po wkroczeniu Niemców do Lwowa chcąc uniknąć wywózki na roboty do Niemiec, podjął się pracy na kolei Ostabhn.

Po wojnie:

Po powrocie do Polski pracował jako kierowca, a później jako technik kinematograf.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był harcerzem.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Liga Obrony Kraju.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD Wrocław,

ŚZŻAK,

Związek Sybiraków,

Stowarzyszenie “Łagierników” Żołnierzy Armii Krajowej.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W AK działał od 1942 r., początkowo pracował w wywiadzie, a następnie w Kedywie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1945-06-22
Pełnione funkcje:

Łącznik, wywiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w obronie Politechniki Lwowskiej w Zgrupowaniu kapitana Piotra Szewczyka ps. Siwy.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Komendant dzielnicy porucznik Karol Prass ps. Andrzej,

Józef Halski ps. Kruk.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1939 – 1941 roku zmuszony do ukrywania się, z powodu wydanego nakazu aresztowania.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 22 czerwca 1945 r. Przebywał w więzieniu na Placu Smolki, po 2 tygodniach został przeniesiony do więzienia na Zamarstynowie. Początkowo był skazany na karę śmierci, jednak później zmienioną na 20 lat ciężkich robót. W Workucie przebywał w obozie nr 46. Wyszedł z obozu w lutym 1955 r., do Polski powrócił 29 marca 1956 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska nr 41749 z dn. 1948-08-15,

Krzyż Armii Krajowej nr 39188 z dn. 1987-07-15.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Nagrane wspomnienia znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta AW I/227.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Baza Danych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, [online:] https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/487/ (dostęp 20.05.2020 r.);

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0227;

ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, teczka osobowa Janusza Guttry;

Teczka osobowa Janusza Guttry, w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?