Laskowski, Mieczysław

Mieczysław Laskowski

pseud. Ciernik, Daniel, Koryzma, Leliwa, Mieczysław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Sypniewicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-06-11
Miejsce urodzenia:Kamieniec Podolski
Data śmierci:1978-06-16
Miejsce śmierci:Chorzów
Miejsce pochówku: Cmentarz przy ul. Granicznej w Chorzowie-Batorym
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Janina Anastazja
Nazwisko panieńskie matki:Klinke
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1922-1930 uczył się w państwowym gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Kowlu. Następnie studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1933-1934 uczęszczał na dywizyjny kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 48 pułku piechoty.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy w załodze zbrojowni nr 2.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po odzyskaniu wolności w 1948 r. pracował w fabryce cukierków, a następnie w bazie samochodowej we Lwowie. W 1956 r. wyjechał do Polski. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera-mechanika na Politechnice Śląskiej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Energo-Montażowym Przemysłu Węglowego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 08.1941 r. do pierwszych miesięcy 1943 r. był kierownikiem Wydziału V/K (łączności konspiracyjnej) Komendy Okręgu Lwów. Następnie został przeniesiony na stanowisko kierownika referatu legalizacji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Kierownik Wydziału V/K (łączności konspiracyjnej) Komendy Okręgu Lwów; kierownik referatu legalizacji w Komendzie Okręgu Lwowskiego

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o Lwów w 07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.07.1944 r. został aresztowany przez radziecki kontrwywiad. Był więziony we Lwowie, w Charkowie, Riazaniu-Diagilewie, Czerepowcu i Griazowcu. Wolność odzyskał w 05.1948 r.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0506;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 108;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 68, 69, 96, 124;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 103, 260, 265;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 253, 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?