Sajdak, Zygmunt

Zygmunt Sajdak

pseud. Feniks

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-08-14
Miejsce urodzenia:Folwarki
Data śmierci:2000-02-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej służba w Wojsku Polskim

Po wojnie:

Zespół Szkół Zawodowych

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Należał do ZNP, Towarzystwa Przyjaciół Opola, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Sybiraków.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Zajmował się produkcją broni dla oddziałów leśnych AK w Wilnie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca osłony dywizji, dowódca grupy Perkun

Oddział względnie pion organizacyjny:Wachlarz
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 14.07.1945 r. i skazany na 20 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Od 07.1945 r. do 10.1956 r. więziony w łagrach Workuty.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Walecznych
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Partyzancki
Medal za Udział w Wojnie Obronnej

Honorowa Odznaka Żołnierza AK

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum okręgu ŚZŻAK Opole

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/817/ [dostęp: 02.06.2020 r.]

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?