Kupicz, Włodzimierz

Włodzimierz Kupicz

pseud. Jan, Jan na Oleju, Zapała (gestapo), Zygmunt, , Wąs

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-02-26
Miejsce śmierci:Brześć
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kierownik olejarni.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 06.1942 r. pełnił funkcję Komendanta Inspektoratu Zachodniego, Okręgu Polesie AK. Wiosną 1943 r. objął dowodzenie nad Obwodem Brześć, utworzonym poprzez połączenie dotychczasowych obwodów Brześć-miasto i Brześć-powiat.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Zachód, Okręg Polesie AK: 06.1942 – 07.1943 r. (aresztowany),

Komendant Obwodu Brześć, Okręgu Polesie AK: wiosna 1943 – 07.1943 r.,

Komendant Inspektoratu Zachód, Okręg Polesie AK: jesień 1943 – 26.02.1944 r.,

Komendant Obwodu Brześć, Okręg Polesie AK: jesień 1943 – 26.02.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 07.1943 r. został aresztowany przez gestapo i uwięziony. W trakcie śledztwa złamał się i podpisał deklarację współpracy z gestapo. Spowodował szereg aresztowań wśród żołnierzy konspiracji na terenie Brześcia. Po zwolnieniu z więzienia nawiązał kontakt z ppłk. Stanisławem Dobrskim “Żukiem”, ówczesnym Komendantem Okręgu Polesie AK, który po dwumiesięcznej kwarantannie przywrócił go na stanowisko komendanta inspektoratu oraz komendanta Obwodu Brześć. Działając jako agent gestapo ps. “Zapalniczka”, “Zapała” spowodował swymi donosami wiele aresztowań wśród żołnierzy AK na terenie okręgu (400-500). Rozpracowany przez kontrwywiad AK, jako agent gestapo został 26.02.1944 r. z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego zastrzelony w Brześciu przez patrol likwidacyjny AK.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Hołub Cz., Zarys dziejów Okręgu Poleskiego ZWZ-AK.
Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?