Nagrabiecki, Jan Stefan

Jan Stefan Nagrabiecki

pseud. Kukułka, Wandal

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-11-28
Miejsce urodzenia:Białystok
Data śmierci:
Miejsce śmierci:okolice Warszawy
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był poetą.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Służył w I Batalionie I pułku im. B. Chrobrego w Wilnie . Ukończył Konspiracyjną Szkołę Podchorążych w Dzielnicy “B” Garnizonu Wileńskiego. Po ukończeniu szkoły dowodził plutonem w 2 kom. I Batalionu Zgrupowania AK Wilno-Sródmieście. Następnie od 07.1943 do 26.08.1943 służył w OP “Kmicica”, natomiast od 13.09.1943 r. w 3 Brygadzie “Szczerbca” pod ps. Wandal. Od 01.1944 był oficerem Kedyw-u oraz dowódcą Oddziału Partyzanckiego Okręgu Wileńskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 -1944-07-17
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK; OP "Kmicica"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w walkach o Wilno w dniach 07-14.07.1944 r.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo w 04.1944 r., po trzech miesiącach uciekł z więzienia dzięki pomocy z zewnątrz.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (z dn. 14.07.1944 r.)

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaka “Zasłużony Działacz Kultury”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 292;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 90;

Szewieliński W., U Kmicica i Łupaszki. Wspomnienia “Zawiszy” z oddziału “Kmicica” i 5 Wieleńskiej Brygady AK legendarnego Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2015, s. 222, 242;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Jana Nagrabieckiego;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?