Kuczyński, Józef

Józef Kuczyński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-02-15
Miejsce urodzenia:Buczki
Data śmierci:1982-03-13
Miejsce śmierci:Bar
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1924 r. ukończył szkołę pedagogiczną. Ukończył seminarium duchowne w Łucku. W 1930 r. został wyświęcony do stanu duchownego, w 1937 roku ukończył instytut katolicki w Paryżu, otrzymując stopień doktora socjologii katolickiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w szkołach średnich szkołach Łucka. Organizował wśród młodzieży ruch harcerski. Po powrocie do Polski z Francji działał w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej. Pod koniec lat 30. pełnił funkcję kapelana wołyńskiego oddziału ZHP Był też sekretarzem Katolickiego Związku Młodzieży. Współautor (wraz z ks. Walerianem Głowaczem) „Katechizmu katolickiego dla dzieci” (Łuck 1939).

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r., po ataku wojsk niemieckich na Polskę, został proboszczem parafii we wsi Szumbar pod Krzemieńcem. W latach od 1939-1944 był proboszczem w Szumbarze i Dederkałach. Na krótki okres czasu prowadził duszpasterstwo na terenach wschodniej Ukrainy.

Po wojnie:

W 1956 r. skierowano go do miasta Krasnoarmierjsk w Kazachstanie, gdzie aktywnie wspierał miejscowych zesłańców – katolików. Od 1966 r. prowadził duszpasterstwo na terenie diecezji kamienieckiej z siedzibą w Wierzbowcu koło Winnicy (parafie we wsiach Łuczyniec, Wierzbowiec i Śnitków).

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komendant miejscowej placówki samoobrony w Derdekałach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Na początku 01.1945 r. został aresztowany przez NKWD. Po procesie skazano go w 05.1946 r. na karę 10 lat łagrów i osadzono w obozie na Północnym Uralu. W 01.1947 r. został przeniesiony do obozu na Workucie. W 10.1954 r. oswobodzono go bez prawa wyjazdu. . W 12.1958 r. ponownie został aresztowany, po czym skazano go na karę 10 lat łagrów. Przebywał w obozie w obwodzie irkuckim. Na początku 01.1965 r. wyszedł na wolność.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Napisał wspomnienia, wydane pośmiertnie w 1985 r. w Paryżu: “Między parafią a łagrem”

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1987;

Kuczyński J., Z duszpasterską posługą, “Zesłaniec”, 2007, nr 29;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Turowski J., Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 250.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?