Kucharski, Kazimierz

Kazimierz Kucharski

pseud. Szymon

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1891-11-30
Miejsce urodzenia:Stara Wieś
Data śmierci:1956-10-01
Miejsce śmierci:Włochy
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Szmyd
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1918 r. wstępuje do nowicjatu jezuitów w Chyrowie Po ukończeniu studiów w filozofii i teologii w 1922 r. przyjmuje święcenia kapłańskie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Jezuita

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kierował organizacją charytatywną Towarzystwem Samopomocy Obywatelskiej

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

We wrześniu 1940 r. był zaangażowany w organizację kółek samokształceniowych.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kapelan Armii Krajowej oraz członek Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Ponadto uruchomił wileńską komórkę legalizacji, a także był odpowiedzialny za wydawanie miesięczników “Polska w walce” i “Jutro Polska”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Przewodniczący komisji finansowej, kapelan.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Kapelan Armii Polskiej na Wschodzie i 7 DP we Włoszech.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 25.05.1941 r., uwolniony w wyniku porozumienia Sikorski-Majski

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997;

Chlebowski C., Wachlarz, Warszawa 1985, s. 246;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 101, 111;

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki”, 1986, nr 9;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 26, 27, 32;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 63-66;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 2156;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach, Warszawa 2008, s. 164-166;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1991, nr 2 (6), s. 2;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1997, nr 3 (41);

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 1 (106), s. 142.c;

Żaroń P., Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

kapelan ambasady RP

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?