Kowalski, Jerzy

Jerzy Kowalski

pseud. Baba, Alfa, Jurek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Skorupa
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-11-10
Miejsce urodzenia:Rudec
Data śmierci:1989-01-27
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz komunalny „Kuźniczki” w Kędzierzynie-Koźlu
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. W 1937 r. ukończył Gimnazjum Państwowe im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1962 r. ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1937 roku uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów. W latach 1938–1939 służył w Samodzielnej Brygadzie Saperów.

W czasie wojny:

W 1939 r. w 4 Pułku Saperów, internowany na Węgrzech.

 

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie zatrudnił się na stanowisku asystenta projektanta, a następnie projektanta i starszego projektanta w Zakładach Przemysłu Azotowego “Kędzierzyn”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski został zrzucony z 15/16.03.1943 r. w ramach operacji lotniczej o kryptonimie „Attic” dowodzonej przez kpt. naw. Józefa Gryglewicza. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Lwów jako zastępca szefa okręgu.

Do jego obowiązków należało m.in.: przygotowanie środków walki, szkolenie dywersyjne i bezpośredni udział w działaniach dywersyjnych. 30.11.1943 r. był ranny w czasie akcji we Lwowie.

Data zaprzysiężenia:1943-01-31
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca szefa Kedywu Okręgu Lwów, oficer dyspozycyjny dowódcy Zgrupowania na Politechnice.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 5 LDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W dniach 23–27.07.1944 r. brał udział w walkach o Lwów jako oficer dyspozycyjny dowódcy Zgromadzenia na Politechnice (dowódcy obwodu 5 Dywizji Piechoty AK “Dzieci Lwowskich”).

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji w 3 DP, a w Wielkiej Brytanii w 3 Brygadzie Kadrowej Strzelców, przeszkolony w dywersji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

27.04.1945 r. został aresztowany we Lwowie. Został rozszyfrowany przez agentkę NKWD Zofię Sienkiewiczową, skazany na 10 lat łagru i zesłany do Workuty. Wrócił do kraju 27.04.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 500;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 17, s. 34;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?