Cywiński, Czesław Justyn

Czesław Justyn Cywiński

pseud. Ryszard, Jurand, Skowronek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-03-10
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2010-04-10
Miejsce śmierci:Smoleńsk
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 18D-P01-3; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Justyn
Imię matki:Aleksandra
Nazwisko panieńskie matki:Pietkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data: 2010-04-15
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny ukończył pierwszą klasę w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta.

W czasie wojny:

Kontynuował edukację w tajnym nauczaniu. Zdał małą maturę, kształcił się także w Szkole Technicznej przy ul. Holendernia.

Po wojnie:

Ukończył politechnikę i został inżynierem budownictwa.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pomocnik geodety, robotnik rolny, drwal.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współinicjator powołania Klubu Historycznego im. generała Stefana Roweckiego “Grota”, współorganizator X międzynarodowej sesji historyczno-naukowej “Polska-Ukraina – trudne pytania”. Należał do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, inicjator wielu działań upamiętniających etos Polski Podziemnej, jeden z organizatorów odbudowy podziemnej części więzienia Pawiak, a także koncepcji dalszej kompleksowej rozbudowy obiektu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Jako gimnazjalista działał w konspiracji w ramach organizacji wileńskiej Związku Wolnych Polaków. Pełnił tam funkcje wywiadowcze.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 1 Wileńskiej Brygady AK, pluton szturmowy. Przeszedł kurs niższych dowódców, prowadził akcje wywiadowcze w rejonie ulic Jakuba Jasińskiego, Tartaków i Portowej, współpracując w przygotowaniu akcji odbicia więźniów. Współdziałał w zdobywaniu i gromadzeniu broni i amunicji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:1 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestnik operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 18.07.1944 r. przez wkraczających na ziemie polskie Sowietów. Wywieziony do łagru, gdzie spędził 2 lata (do 01.1946 r.) w obozach Kaługa i Seredniakowo.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.)

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Srebrny Krzyż Zasługi

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (2006 r.)

Odznaka Honorowa Imienia Generała Stefana Roweckiego “Grota” (pośmiertnie, 2011; odznakę odebrała córka Anna Cywińska-Kowalewska)

Nagroda Pierwszego Stopnia Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia w projektowaniu (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.41;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 432;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski L., Bydgoszcz 1995, s. 227-228;

ŚZŻAK, Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Czesława Cywińskiego;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 1 (75), s. 227-228.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Honorowy Obywatel Warszawy. Zginął 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w drodze na obchody siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?