Boumiłło , Eugeniusz

Eugeniusz Boumiłło

pseud. Grom, Jastrząb, Odrąb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-04-09
Miejsce urodzenia:Krasnojarsk
Data śmierci:2006-07-18
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Barbara
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W okresie 1934-1939 służył w Korpusie Kadetów nr 1 MJP we Lwowie.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. służył w Szkole Podchorążych Rezerwy, przydzielony do 19 Dywizji Piechoty. Uczestniczył w obronie Grodna przed Armią Czerwoną.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

14 Pułk Ułanów, dowódca plutonu do czerwca 1940 r., siatka konspiracyjna do 1944 r., od 04.1944 r. 5 kompania lotnicza w Lidzie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-05-00 - 1944-06-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama” – 5 kompania lotnicza.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 1949 r. do 1956 r. skazany na 15 lat za udział w podziemiu wileńskim, Rakowiecka, Rawicz Wronki. W więzieniu w Rawiczu dwa razy karany dyscyplinarnie za łamanie regulaminu więziennego.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

medale pamiątkowe za udział w walkach z Niemcami za okres 1944/45 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Warszawie.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 6 (99), s. 18.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?