Bałandynowicz, Henryk

Henryk Bałandynowicz

pseud. Sęk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-06-26
Miejsce urodzenia:Patarańce k/Wilna
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Konstanty
Imię matki:Monika
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

20.09.1936 – 21.09.1937 r. – Szkoła Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie, zmobilizowany

W czasie wojny:

25.08.1939 r. do 19 Dywizji Piechoty  – zastępca dowódcy kompani technicznej.

Walka w Grodnie

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK oraz ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Wileński – placówka Bezdany, linia kolejowa Nowa Wilejka – Podbrodzie z wyłączeniem Nowej Wilejki i Podbrodzia .

Listopad 1943 r. dowódca 7 oddziału dywersyjnego

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-11-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

organizowanie siatki oddziału i szkolenie,

prowadzenie dywersji i sabotażu – kolej, łączność, energetyka

Oddział względnie pion organizacyjny:7 Oddział Dywersyjny Okręg AK Wilno
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

prowadził dywersję i sabotaż aż do wkroczenia wojsk sowieckich

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

luty – lipiec 1952 więziony w miejscowości Wyrzysk w woj. Bydgoskim

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nr 785-72-2, 01.07.1972

Medal Wojska 4 krotnie, nr 43694, 15.08.1948

Krzyż Armii Krajowej nr 25849, 12.05.1982

Złoty Krzyż Zasługi, nr G -10089, 01.09.1962

Krzyż Partyzancki, nr 1313-71-4, 29.03.1973

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-364;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Henryka Bałandynowicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?