Aładowicz, Witold

Witold Aładowicz

pseud. Bogdaniec, Bakłaszka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-12-01
Miejsce urodzenia:Rudniki
Data śmierci:2009-10-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1938 – 1939 przeszedł I kurs junacki przy szkole dla młodocianych i dorosłych w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 01.09.1944 r. służył w Armii Berlinga, Pomorska Dywizja Lotnicza. Został zdemobilizowany 27.04.1947 r.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do Placówki Rudniki. Żołnierz 7 Brygady, 6 kompania strzelecka, 2 pluton, 2 drużyna.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-07-02
Pełnione funkcje:

Strzelec

Oddział względnie pion organizacyjny:7 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (nr leg. 47300)

Medal Wojska (nr leg. 48028)

Honorowa Odznaka Żołnierza Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i Nowogrodzkiego (nr 1909)

Medal za Wyzwolenie Warszawy

Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk

Dyplom Zwycięstwa nad Niemcami

Medal Za Zdobycie Berlina

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.09, s. 1;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-106;

ŚZŻAK Okręg Wileńsko-Nowogródzki (Warszawa), teczka osobowa Witolda Aładowicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?