Lwow-Eberle, Lidia

Lidia Lwow-Eberle

pseud. Ewa, Lala, Lalka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Lwow
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-11-14
Miejsce urodzenia:Plos (Rosja)
Data śmierci:2021-01-05
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Barbara
Nazwisko panieńskie matki:Tiuchanow
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 1945-08-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 r. zdała maturę oraz zdołała ukończyć pierwszy rok prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1962 r. ukończyła archeologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Była nauczycielką w wiejskich czteroklasowych szkołach powszechnych w gminach Kobylnik i Madzioł.

Po wojnie:

Pracowała w Komisji Badań Dawnej Warszawy, Muzeum Historycznym Warszawy, była też kierownikiem Muzeum Cech Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należała do drużyny harcerskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK Warszawa

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo sanitariuszka w Oddziale Partyzanckiego “Kmicica”. Po jego rozbiciu dołączyła do 5 Brygady Łupaszki AK. Pełniła tam funkcje sanitariuszki w szwadronie kawalerii i przy sztabie. Uczestniczyła również w najważniejszych zbrojnych starciach oddziału: Bujaki, Bibki, Prabuty, Pohulanka, Radziusze, Podbrodzie, Bołosza, Janiszki, Żodziszki, Worziany. W styczniu 1944 r. awansowana na starszego strzelca, w listopadzie 1944 r. na kaprala, w 1945 r. na plutonowego i następnie porucznika.

Data zaprzysiężenia:1943-08-07
Czasookres:1943-07-00 - 1944-07-23
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"; 5 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 05 kwietnia 1945 r.  do 1948 r. służyła w partyzanckim oddziale “Łupaszki” jako sanitariuszka. Uczestniczyła w walkach w białostockim, a także działała na Pomorzu.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana 26 czerwca 1948 r. i skazana na dożywotnie pozbawienie wolności w pokazowym procesie. Odbyła wyrok w Fordonie i Inowrocławiu, w styczniu 1957 r. wyszła z więzienia.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Walecznych

Krzyż Zrzeszenia “Wolność i Niepodległość”
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Medal Wojska (dwukrotnie)
Honorowa Odznaka Żołnierza AK

Odznaka Białostockiego Okręgu AK

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.12, s. 1;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 53, 215, 252, 299;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Łabuszewski T., 5 Wileńska Brygada AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947, Warszawa 2017, s. 408;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004, r. XIII, nr 22, s. 82-84, 90;

Modelski Ł., Dziewczyny wojenne. Prawdziwe historie, Kraków 2011, s. 253-281;

“Polowali na nas wszyscy”. Dziewczyna “Łupaszki” zdradza ich wspólne losy, [online:] https://tygodnik.tvp.pl/33688727/polowali-na-nas-wszyscy-dziewczyna-lupaszki-zdradza-ich-wspolne-losy (dostęp 23.04.2021 r.);

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 75-76;

Szewieliński W., U Kmicica i Łupaszki. Wspomnienia “Zawiszy” z oddziału “Kmicica” i 5 Wieleńskiej Brygady AK legendarnego Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2015, s. 240, 245;

ŚZŻAK Okręg Wilno (Warszawa), teczka osobowa Lidii Lwow-Eberle;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 2 (95), s. 75-76.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Jej historia obok m.in. Jadwigi Piłsudskiej czy Haliny Wittig znalazła się w książce „Dziewczyny wojenne”, na podstawie której powstał serial emitowany przez TVP.

 

 

 

 

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?