Czup, Augustyna Maria

Augustyna Maria Czup

pseud. Rena

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1922-08-31
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:2012-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:August
Imię matki:Aniela Anna
Nazwisko panieńskie matki:Krawiec
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-04-02
Starszeństwo:
Organ nadający: Wojskowa Komisja Uzupełnień we Wrocławiu 3
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Klub Obszaru Lwów

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD (legitymacja nr 0000664 z dn. 29.08.1985 r.)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dzielnica Zachodnia – Sygniówka – Bogdanówka – Hodowica – Siemianówka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-12-00 - 1945-02-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 18.02. do 05.1945 r. więzienie NKWD przy ul. Łąckiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (nr 3-98-26 z dn. 08.06.1998 r. – Prezydent RP)

Odznaka ‘Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” (z 1995 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu, Okręg Lwów.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?