Iwaszkiewicz, Stefan

Stefan Iwaszkiewicz

pseud. Krokodyl

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-05-24
Miejsce urodzenia:Stemkowszczyzna
Data śmierci:1944-00-00
Miejsce śmierci:Wschowa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podstawową w Nowej Wilejce,

Uczęszczał do Szkoły Rolniczej w Antonowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

“Ponar Remo” Wschowa – Metalowiec

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK, ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Okręg Wilno, grupa terenowa ZWZ Nowa Wilejka, 6 Brygada “Tońki”, a następnie “Konara”, 1 kompania “Dziewica”, 3 pluton “Ojca”.

Brał udział w akcji rozbrojenia pociągu opancerzonego w Nowo-Wilejce.

Kolportaż prasy podziemnej, wykradanie broni i sprzętu wojskowego z transportów kolejowych okupanta.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-01-1944-07-03
Pełnione funkcje:

drużynowy

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp., 3 plut.; 3 WB AK 3 komp., 3 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych;

Krzyż Kawalerski, nr leg. 553-86-21;

Krzyż Partyzancki, nr leg. 64-87-7;

Krzyż Armii Krajowej, nr leg. 23756;

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 361;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.13, s. 2;

Korejwo M., Moje ścieżki partyzanckie w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej “Szczerbca”, Warszawa-Kraków 2014, s. 287;

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 55;

Spis 6 Wileńskiej Brygady AK, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi;

ŚZŻAK Okręg Wielkopolska (Poznań), teczka osobowa Stefana Iwaszkiewicza;

Teczka osobowa Stefana Iwaszkiewicza, w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

12. 1944 r. został aresztowany przez NKWD, ale uciekł z transportu do ZSRR

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?