Kopacz, Franciszek

Franciszek Kopacz

pseud. Żbik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Karpiński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-01-01
Miejsce urodzenia:Sub-Słoboda
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. ukończył szkołę średnią.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. ukończył kurs przysposobienia wojskowego jako komendant i 20.09.1948 r. został powołany do oficerskiej szkoły lotniczej. W 05.1950 r. skierowano go na praktykę do Samodzielnego Pułku Bombowców Nurkujących Jednostki Wojskowej 1462 w Poznaniu jako zapowiadającego się z bardzo dobrymi wynikami. Karierę przerwało aresztowanie.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należał do 77 pp, 2 Batalionu, Okręgu Wilno AK.

Data zaprzysiężenia:1943-10-02
Czasookres:1943-10-02-1944-07-30
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1950 r. aresztowany przez władze PRL-owskie za działalność niepodległościową. Po 9-miesięcznym śledztwie został skazany na 7 lat więzienia. Karę odbywał od 20.10.1950 r. do 14.03.1953 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum ŚZŻAK Poznań.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?