Siemaszko, Henryk

Henryk Siemaszko

pseud. Kaczka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-01-30
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Radosława
Imię matki:Amelia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od lutego 1944 do stycznia 1945 służył w Brygadzie Partyzanckiej AK “Błyskawica” po reorganizacji Oddział “Błyskawica” na rozkaz komendanta Okręgu “Wilka” został włączony do 6 Brygady Wileńskiej. Pod koniec czerwca 6 Brygada weszła w skład Zgrupowania nr.3 Okręgu Wilno AK. W czasie Akcji “Burza” brygada stacjonowała na południowym skraju Puszczy Rudnickiej w gotowości, aby wykonać akcję “Roma”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od lutego 1944 do stycznia 1945 służył w Brygadzie Partyzanckiej AK “Błyskawica” po reorganizacji Oddział “Błyskawica” na rozkaz komendanta Okręgu “Wilka” został włączony do 6 Brygady Wileńskiej. Pod koniec czerwca 6 Brygada weszła w skład Zgrupowania nr.3 Okręgu Wilno AK. W czasie Akcji “Burza” brygada stacjonowała na południowym skraju Puszczy Rudnickiej w gotowości, aby wykonać akcję “Roma”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od lutego 1944 do stycznia 1945
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Pod koniec czerwca 6 Brygada weszła w skład Zgrupowania nr.3 Okręgu Wilno AK. W czasie Akcji “Burza” brygada stacjonowała na południowym skraju Puszczy Rudnickiej w gotowości, aby wykonać akcję “Roma”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum ŚZŻAK Poznań

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?