Chrzanowski , Wiktor

Wiktor Chrzanowski

pseud. Róg

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-04-20
Miejsce urodzenia:Poiana-Słampi (Rumunia)
Data śmierci:2004-12-09
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Marian
Imię matki:Magdalena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: chorąży
Data: 1946-01-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Należał do Związku Strzelców, od 1932 r. był Komendantem Oddziału w Radziechowie. W okresie od 1926 r. do 1932 r. należał do Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Od 1932 r. był instruktorem w Komendzie Powiatowej Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Radziechowie. W latach 1928-1929 odbył służbę wojskową w 26 pp we Lwowie.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. został Komendantem Obrony Narodowej. W okresie od 18.04. do 20.06.1940 r. należał Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował jako malarz-lakiernik przy remoncie gmachu Dyrekcji Kolejowej.

Po wojnie:

Od 1946 r. pracował w Cukrowni w Ząbkowicach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Od 1921 r. należał do Związku Skautów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wziął udział w akcji uwolnienia więźniów ze szpitala na Zmarstynowie, wykonaniu wyroku na staroście niemieckim, zdobyciu pieniędzy poprzez wywiezienie i sprzedaż materiałów z Zakładu Gazowni. Należał do 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty, baon specjalny, pluton dywersyjny.

Data zaprzysiężenia:1943-04-13
Czasookres:1943-04-13 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 07.07.1940 r. do 07.04.1943 r. przebywał w niewoli niemieckiej. Więziony w następujących obozach: Front-Stalag 171, Stalag XII C i XII D w Nadrenii, kamieniołomy w Stromberg, składnica złomu w Bad Kreuznach. Zdołał uciec.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Medal Wojska

Medal Zwycięstwa i Wolności

Krzyż Kombatancki Republiki Francuskiej (nr 814887)

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. KW3 2048.
Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu, Okręg Lwów.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?