Dzierżek, Stefan

Stefan Dzierżek

pseud. Stefan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-09-23
Miejsce urodzenia:Szymanowice
Data śmierci:2005-08-03
Miejsce śmierci:Kalisz
Miejsce pochówku: Cmentarz Tyniecki; Kalisz
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Wróbel
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 1948-08-15
Starszeństwo:
Organ nadający: MON w Londynie
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do nowicjatu jezuickiego wstąpił w 1928 r. W 1937 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:

Przyjął święcenia kapłańskie w Wilnie 3.10.1944 r.

 

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

We 09.1939 r. wyjechał z Wilna na front jako ochotnik 261 kompanii sanitarnej. Udział w wojnie obronnej zakończył we Lwowie 29.09.1939 r.

Od 1939 r. w pełni zaangażowany w podziemiu, był współbratem zakonnym D. R. Kucharskiego, wokół którego tworzyło się podziemie wileńskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Po otrzymaniu święceń kapłańskich 11.11.1944 r. objął parafię na Wileńszczyźnie, gdzie różnymi sposobami pomagał i dawał schronienie ludziom z podziemia i lasu przed władzą radziecką.

Po wojnie:

Pełnił różnoraką posługę kapłańską, ostatnia jego parafia to Kościół Księży Jezuitów w Kaliszu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Działał w kaliskich środowiskach opozycyjnych, był kapelanem, pomagał represjonowanym. W stanie wojennym naraził się władzom państwowym wystawieniem żłóbka o wymowie politycznej. Był dwukrotnie aresztowany, skazywano go na rok więzienia w zawieszeniu oraz dwa miesiące więzienia.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jako duchowny katolicki nie składał przysięgi, ponieważ uznano to w tym wypadku za zbędne. Na zlecenie O. Kucharskiego organizował dla Okręgu Wilno Komórkę Legalizacyjną i potem pracował w niej jako fotograf, aż do aresztowania przez gestapo 26.03.1942 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1942-03-26
Pełnione funkcje:

Kapelan, łącznik, fotograf

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Internowany w Poniewieżyku na Litwie od 30.10.1942 roku do 9.07.1944 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więzienie w Litwie na Łukiszkach od 26.03 – 30.10.1942 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W  01.1983 r. skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za bożonarodzeniowy żłóbek w kościele. W 05.1983 r. skazany na 2 miesiące aresztu za pomaganie represjonowanym.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Walecznych

Medal Wojska czterokrotnie

Krzyż Armii Krajowej

Odznaka i tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 38;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, s. 167;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 231;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 5 (92), s. 16;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 1 (106), s. 142;

Żbikowska L., Niezłomni. Gdy odwaga kosztowała. Ojciec Stefan Dzierżek SJ (1913-2005), [w:] “Nasz Dziennik”, nr 145 (2858), s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?