Baczmański, Władysław

Władysław Baczmański

pseud. Cichoń, Student

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-06-01
Miejsce urodzenia:Gańczary
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. ukończył szkołę średnią i dostał się na Wydział Prawa Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej.

W 1958 r. ukończył studia rolnicze.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Do 12.1946 r. w ludowym Wojsku Polskim.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Solidarność

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD leg. nr 0286834.

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oficer Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Inspektoratu Lwów, Dzielnicy Wschodniej. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy 3 batalionu 2 pułku V Brygady Kadrowej 5 Dywizji Lwowskiej, następnie został jego dowódcą. Brał udział w akcjach samoobrony wsi polskich przed UPA w Rejonie IV wiejskim Winniki, 1 drużyna w Gańczarach. Zajmował się odbieraniem zrzutów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-09-00 - 1944-08-00
Pełnione funkcje:

łącznik, zastępca dowódcy batalionu, dowódca batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK, 14 p.uł., 1 szw., 1 plut., 1 druż.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1947 r. był członkiem WiN, dostarczał informacji o działalności UB. Pomagał przy przerzucaniu zagrożonych żołnierzy przez granicę.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach z wojskami niemieckimi.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Tadeusz Stopyra,

Stanisława Wiśniewska z d. Grodecka,

Zenon Franciszek Zadworski,

Stanisław Jakiel,

Kazimierz Buzdygan.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 1944 r. w (L)WP.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 02.09.1949 [1947] r. przez UB we Wrocławiu i skazany na 5 lat więzienia przez Rejonowy Sąd Wojskowy. 02.09.1952 r.  zwolniony z więzienia.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 16;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Wrocław), teczka osobowa Beczmańskiego Władysława. 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?