Kawczyński, Bronisław

Bronisław Kawczyński

pseud. Kawbór

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-03-03
Miejsce urodzenia:Pakość, pow. Inowrocław
Data śmierci:2007-00-00
Miejsce śmierci:Trzcianka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Joanna
Nazwisko panieńskie matki:Borkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-04-02
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podstawową,

Ukończył Szkołę Zawodową – ślusarz,

Ukończył 3-letnie Technikum Mechaniczne.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

20.01.1938 r. –  8 Batalion Saperów Toruń Kompania Szkolna,

10.10.1938 r. – 4 kompania Korpusu Ochrony Pogranicza – dowódca drużyny oraz szef robót fortyfikacyjnych.

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r., plutonowy,

1 Batalion Morski w Białymstoku – specjalista od silników spalinowych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Zakłady Cegielskiego w Poznaniu – mechanik silników wysokoprężnych oraz w kontroli technicznej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych w Białymstoku,

Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych w Bytowie,

Uczył w Szkole Zawodowej,

PGR- Warsztaty Naprawcze w Motarzynie,

Nauczyciel zawodowy w Technikum Samochodowym w Trzciance.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony w oddziale “Szczerbca” i przydzielony do plutonu saperów w Zgrupowaniu “Szczerbca” (3 Brygada)

Dowódca drużyny dywersyjnej w 13 Mołodeczańskiej Brygadzie “Nietoperza” – niszczenie taboru kolejowego i drogowego oraz obiektów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-18 - 1944-06-16
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny dywersyjnej

Oddział względnie pion organizacyjny:13 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Operacja “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

23.09.1939 r. po rozbiciu jednostki za Oszmianą, internowany przez wojska radzieckie. Pobyt w więzieniu w Łukiszkach – Wilno – 4 miesiące. Przeniesiony do obozu w Rakiszkach.

2.10.1940 r. przeniesiony do obozu Żagary, skąd 20.03.1941 r. przeniesiony do obozu w Bobrówce.

6.08.1944 r. schwytany przez NKWD w Pokrejszczyźnie i osadzony w areszcie w Niemenczynie i po trzech tygodniach wywieziony do Wilna do więzienia na Antokolu. Zwolniony 18.12.1944 r.

 

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więzienie w Koszalinie w 1951 r. za przynależność do AK

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi 24.06.1987 r.,

Medal Wojska po raz 1, 2 i 3  nr 41039, 15.08.1948 r.,

Krzyż Armii Krajowej nr 38489, 24.03.1987 r.,

Krzyż Walecznych,

Krzyż Partyzancki,

Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 r. nr 191-84-38, 18.04.1984 r.,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Medal Rodła,

Odznaka “Weteran Walk o Niepodległość”,

Odznaka Akcji “Burza”,

Medal 30-lecia Polski Ludowej  nr 504/74,

Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego i in. zw. z regionem.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.19, s. 1;

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 64;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6696;

ŚZŻAK Okręg Poznań, teczka osobowa Bronisława Kawczyńskiego.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?