Kaszewski, Kazimierz

Kazimierz Kaszewski

pseud. Błysk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-04-24 [1926-00-00, 1926-04-24]
Miejsce urodzenia:Miechowszczyzna/ woj. wileńskie
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Stobno
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Żydowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

 

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, 78 pp AK, 2 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 28.07.1944 r. do 29.09.1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim – Grupa “Kampinos” (2 kompania “Strzały”, potem w kompani karabinów maszynowych ppor. “Olszy”), walki o Lotnisko Bielańskie, Brzozówkę, pod Jaktorowem. 27 pułk ułanów – 2 szwadron, Okręg Łódź AK, Podokręg Piotrków Trybunalski, 25 pp AK Ziemi Piotrkowsko–Opoczyńskiej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 p.uł.
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 64;

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, (oprac.) Grzybowski W., Warszawa 2014, s. 42;

ŚZŻAK Okręg Wielkopolski (Poznań), Kaszewski Kazimierz.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?