Chwat, Kazimierz

Kazimierz Chwat

pseud. Sokół

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-04-07
Miejsce urodzenia:Pożyżma
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Adolf
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Kraśnik
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową w Werenowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył szkołę średnią oraz studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale prawa, gdzie zdobył tytuł magistra.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po skończeniu szkoły podstawowej imał się różnych prac sezonowych, jak pomoc w gospodarstwie rolnym i przy wyrębie lasu. Gdy nadeszła okupacja radziecka, pracował w charakterze kasjera w Werenowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Tuż po wojnie zaczął pracę w sklepie spożywczym. Następnie pracował w Prezydium MRN na stanowisku sekretarza. Po wyjściu na jaw jego przynależności do AK został zwolniony z pracy i nie mógł pełnić żadnego stanowiska kierowniczego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Należał do PZRP, ale został z niego wydalony jako zdrajca po ujawnieniu jego przeszłości w AK.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wstąpił w 08.1941 r. do ZWZ-AK. Prowadził różnorodną działalność w ruchu oporu, np. udział w dywersji, obrona terenów polskich przed radziecką partyzantką, dostarczanie żywności i broni. Był łącznikiem i wielokrotnie dostarczał meldunki oraz rozwoził rozkazy od dowództwa AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 1
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum ŚZŻAK Poznań

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?