Józefowicz, Augustyn

Augustyn Józefowicz

pseud. Smyk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-05-24
Miejsce urodzenia:Stanisłówka/pow. żółkiewski/woj. lwowskie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 5 klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 15.04.1952 do 26.10.1953 pełnił służbę wojskową w Sztabie Okręgu Wojskowego nr IV Wrocław.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 01.01.1947 roku do 31.07.1950 roku pracował na gospodarstwie rolnym ojca w Szczepankowie. Następnie od 2.08.1950 do 25.03.1952 roku pracował jako referent magazynowo-finansowy w Motozbyt Poznań. W kolejnych latach od 01.01.1953 do 26.10.1957 roku pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym Ostroróg. Kolejną pracę podjął 4.02.1958 roku w Fabryce Maszyn i Urządzeń “Spomasz” Wronki jako kierownik działu gospodarki narzędziowej. 30.o6.1990 roku przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD, pełnił funkcję wiceprezesa Koła Wronki, był członkiem zarządu woj. w Pile.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

01.02.1944 roku wstąpił do oddziału Leśnego 19 pułku piechoty AK, Okręg Lwów-Północ pod dowództwo Onufrego Kuźniara ps. Popiel. Brał udział w obronie wsi Zawonia i Stanisłówki. Oprócz tego brał udział w walkach w Rawie Ruskiej, Kulików, wyzwoleniu miasta Lwowa, oraz w napadach na transporty niemieckie i posterunki ukraińskie pod dowództwem “Popiela”. Oprócz tego utrzymywał łączność z oddziałem partyzantki radzieckiej, która działał na terenach Sokal-Złoczów oraz z dowództwem Okręgu AK Żółkiew. Służbę w oddziale pełnił do 31.07.1944 roku.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK 19 pp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Onufry Kuźniara ps. Popiel – dowódca oddziału.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg, teczka osobowa Augustyna Józefowicza.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?