Wojdyła, Jan

Jan Wojdyła

pseud. Gruda

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-06-04
Miejsce urodzenia:Biłka Królewska
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Ignacy
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W okresie 1937-1939 Kompania Strzelców Polskich – Przysposobienie Wojskowe.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Huta Małapanew

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w samoobronie Biłki królewskiej na wartowni w folwarku pod dowództwem bombardiera Józefa Podkowy oraz w ewakuacji ludności polskiej z sąsiednich zagrożonych przez UPA wsi, jako żołnierz AK w Ośrodku “B” rejonu IV wiejskiego Winniki, Dzielnicy Wschodniej Okręgu Lwów. Zajmował się również odbiorem zrzutów alianckich i zdobywaniem broni.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od października 1943 do lipca 1944
Pełnione funkcje:

Łącznik pomiędzy Stanisławem Wojdyłą “Twierdzą”, a Bolesławem Czajkowskim “Tomaszem”.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 pu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Józefa ps. Bruzda.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Odbył służbę w WP w 1 Armii 2 Dywizji, 5 pułk im. Henryka Dąbrowskiego.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Opolu.

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 50.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?