Wilczyński, Władysław

Władysław Wilczyński

pseud. Lot, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-10-15
Miejsce urodzenia:Biłka Szlachecka
Data śmierci:2012-04-23
Miejsce śmierci:Kędzierzyn-Koźle
Miejsce pochówku: Cmentarz Os. Kuźniczka
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

NSZZ „Solidarność”

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK,

Koło Pułkowe,

Rodzina Jazłowiecka,

Związek Więźniów Politycznych okresu Stalinowskiego.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony w Biłce Szlacheckiej, przydzielony do lokalnej placówki. Po przeszkoleniu brał udział w obronie ludności polskiej przed UPA w ramach oddziału samoobrony w Biłce Szlacheckiej, następnie od 1943 r. w OL Rejonu IV “Dalia”. Podoficer Oddziałów Leśnych14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Dzielnicy Wschodniej Lwowa.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 LDP AK 14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Pod pseudonimem “Lot” uczestniczył w działaniach podziemia jako zastępca komendanta grupy “Olimpia” organizacji WiN na Opolszczyźnie [w Gościęczynie] od 10.1945 r. do 09.1949 r. Organizował akcje wyborcze na rzecz Stanisława Mikołajczyka, zajmował się magazynowaniem broni, dokumentacją żołnierzy innych podziemnych organizacji.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie akcji “Burza” wcielony do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK gdzie brał udział w walce z Niemcami i UPA pod dowództwem porucznika “Tomasza”, aż do wkroczenia wojsk sowieckich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1949 r. aresztowany przez UB i skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Katowicach na karę dożywotniego pozbawienia wolności z art. 86 KKWP. Był więziony w Strzelcach Opolskich i Warszawie, pracował w kopalniach węgla. W 1955 r. zwolniony warunkowo. Zrehabilitowany w 1993 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Akcji “Burza” (1988 r., leg. nr 0-191)

Medal Wojska Polskiego,

Order Przelanej Krwi,

Order Męczeństwa i Zwycięstwa,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 217;

ŚZŻAK Opole, teczka osobowa Władysława Wilczyńskiego;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 395-396, 407.
Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?