Szajda, Marian Józef

Marian Józef Szajda

pseud. Smok

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-02-09
Miejsce urodzenia:Wiśniowczyk/przemyślański/Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

9 marca 1956 uzyskał wykształcenie średnie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od sierpnia 1941 roku do sierpnia 1944 był żołnierzem ZWZ i AK w Oddziale (nie czytelne) 2 kompanii 40 pp. AK.  Brał czynny udział w walkach z UPA w Hanaczowie, w rozbrajaniu milicji ukraińskiej w Ciemierzyńcach oraz na (nie czytelne). Uczestniczył również w przekazywaniu koni z oddziału AK Złoczów do (nie czytelne).

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od czerwca 1945 do kwietnia 1950 roku prowadził prywatny sklep w Kluczborku. Następnie od września 1950 do 31 marca 1964 podjął pracę w NBP w Kluczborku. Od kwietnia 1950 do maja 1964 roku pracował jako główny księgowy w (nie czytelne) w Kluczborku. Następnie od 1 czerwca 1965 do czerwca  1981 roku pracował w BGŻ w Opolu. Później od lipca 1989 przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek Światowego Związku Żołnierzy AK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od sierpnia 1941 roku do sierpnia 1944 był żołnierzem ZWZ i AK w Oddziale (nie czytelne) 2 kompanii 40 pp. AK.  Brał czynny udział w walkach z UPA w Hanaczowie, w rozbrajaniu milicji ukraińskiej w Ciemierzyńcach oraz na (nie czytelne). Uczestniczył również w przekazywaniu koni z oddziału AK Złoczów do (nie czytelne).

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:sierpień 1941-sierpnia 1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK, 40 pp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Walki o Niepodległość Krzyż AK, Krzyż Partyzancki, Odznaka Weterana Walk o Niepodległośc, Odznaka-Wyróżnienie “Za wkład pracy społecznej w Światowym Związku Żołnierzy AK

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻ AK, Lwów

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Złota Odznaka BGŻ za zasługi dla Banków Spółdzielczych, Srebrna Odznaka BGŻ za zasługi dla Banków Spółdzielczych,

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?