Ziober, Czesław

Czesław Ziober

pseud. Czuwaj

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-06-04
Miejsce urodzenia:Trzcieniec/ pow. Mościska/ woj. Lwów
Data śmierci:2009-05-27
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny Opole-Półwieś
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Badur
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2001-01-08
Starszeństwo:
Organ nadający: Minister Obrony Narodowej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Uzyskał wykształcenie wyższe kończąc studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Studium Wojskowe przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1949-1952

Wyższa Szkoła Artylerii w Toruniu 1958 r.

Okresowe krótkoterminowe ćwiczenia.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

PPS, PZPR

Członek – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jego dowódcą był “Jurasz”. Działał w oddziale dywersyjno-wywiadowczym na stacji PKP Zborów jako jej dowódca.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Wywiadowca, dowódca drużyny na stacji kolejowej Zborów

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Zborów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Adam Wojtowicz – brat, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Armii Krajowej

Medal 10-lecia

Medal XXX-lecia

Srebrny i brązowy Medal za Zasługi dla Obronności

Medal za Zasługi dla Wojsk Inżynieryjnych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 146;

ŚZŻAK Okręg Opolski, teczka osobowa Czesława Ziober;

Biuletyn Informacyjny “Akowiec”, 2009, r.12, nr 2 (45);

Niżankowski „Żuraw” M., Z działalności AK na terenie powiatu zborowskiego, okr. Tarnopol, prowadzonej w latach 1941-1944, Opole 1975, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 12.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?