Zdobylak, Karol

Karol Zdobylak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-01-28
Miejsce urodzenia:Rodatycze
Data śmierci:1999-02-06
Miejsce śmierci:Kluczbork
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Kluczborku
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Podoficer 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. wziął udział w wojnie obronnej w 1 plut. 1 szw. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich jako celowniczy karabinu przeciwpancernego. Został ranny podczas obrony Warszawy na Czerniakowie.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD,

ŚZŻAK,

Związek Inwalidów Wojennych,

Koło Pułkowe we Wrocławiu.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W latach 1942-1944 służył w AK w Rodatyczach. Należał do oddziału dywersyjno-sabotażowego. Jego przełożonym był Stanisław Szydlak. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom i w walkach obronnych z bandami UPA. Pełnił służbę na posterunku oczekiwań zrzutów samolotowych z bronią, był w grupie sygnalizacyjnej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-11-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

kurier Warszawa-Lwów

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej, nr leg. 27812, Londyn 07.07.1983,

Krzyż Wojny Obronnej 1939 r., nr leg. 3966, Londyn 15.08.1985,

Medal Wojska, nr leg. 30624, 15.08.1948,

Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.,

Krzyż Partyzanckim,

Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”,

Medal za Warszawę 1939-1945,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 231;

ŚZŻAK Opole, teczka osobowa Karola Zdobylaka.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?