Sochor, Jan

Jan Sochor

pseud. Śmiały

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-08-06
Miejsce urodzenia:Białka Szlachecka/Lwów
Data śmierci:2005-02-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:Marcinków
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę podstawową.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wstąpił do placówki samoobrony w 1943 roku w Białce Szlacheckiej pod pseudonimem “Śmiały”.  Brał czynny udział w walkach z UPA oraz w osłonie zrzutów lotniczych ośrodka “Kabłąk 2” w Białce Szlacheckiej.  W sierpniu 1944 został powołany do L.W.P w Rzeszowie z którego uciekł w listopadzie 1944 roku w celu dalszej służby w AK w Białce Szlacheckiej. Po rozwiązaniu AK powrócił do swojej jednostki w L.W.P. Po powrocie do jednostki, został skazany przez Sąd polowy na 10 lat więzienia oraz skierowany został do karnej jednostki. Został również odesłany na front pod Warszawę. W listopadzie 1945 ponownie uciekł z L.W.P.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W roku 1948 pracował na roli oraz w zakładach (nie czytelne).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wstąpił do placówki samoobrony w listopadzie 1943 roku w Białce Szlacheckiej pod pseudonimem “Śmiały”. Placówka wchodziła w skład 14 pułku 5 Lwowskiej Dywizji Armii Krajowej. Brał czynny udział w walkach z UPA oraz w osłonie zrzutów lotniczych ośrodka “Kabłąk 2” w Białce Szlacheckiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:lispod 1943-lipca 1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK,14 płk uł
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Służył wraz z Józefem Paczosą oraz z Janem Gruszką w 14 p I Lwowskiej Dywizji AK

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

20 września 1946 roku został aresztowany przez UB za posiadanie i rozprowadzanie nielegalnej prasy w tym okresie. 17 stycznia został skazany na 3 lata więzienia z zawieszeniem na 5 lat.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal udział w walkach za Berlin.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻ AK Lwów

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?