Slawiczek, Władysław

Władysław Slawiczek

pseud. Lot

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-06-09
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Turacewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Do 1939 wstąpienie do Hufców PW. przy Liceum Oświatowym w Katowicach /73 pp/-62 Kompania Junackich Hufców Pracy w Zakopanym

W czasie wojny:

W 1940/41 ukończył konspiracyjną szkołę Podchorążych. Od czerwca 1940 r. do sierpnia 1944 btrał czynny udział w Ruchu Oporu w org. ZWZ, a od 1943 roku w AK. Podczas pełnienia służby organizował sieć łączności Komendy Obwodu z Placówkami. Od 1943 r. był adiutantem Komendanta Obwodu. 9 lipca do 15 lipca 1944 roku brał udział w walkach z Niemcami w akcji “Jula” w Borze Łapajówka oraz w akcji “Burza” od 18 lipca do 7 lipca 1944.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizował sieć łączności Komendy Obwodu z placówkami. W 1943 r. był adiutantem Komendanta Obwodu. Brał udział w akcji “Julia” oraz akcji “Burza”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Organizował sieć łączności Komendy Obwodu z placówkami. W 1943 r. był adiutantem Komendanta Obwodu.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” od 9 lipca do 15 lipca 1944 roku.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W sierpniu 1944 aresztowany przez UB.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Przekazany N.K.W.D i został deportowany do obozu jenieckiego w Borowiczach (ZSRR). Zwolniony został w 1946 roku.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, czterokrotnie odznaczony Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyż Kawalerski “Polonia Restituta”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum okręgu ŚZŻAK Opole

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?