Chmielewska, Teresa

Teresa Chmielewska

pseud. Kalina

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Krynicka
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-10-04
Miejsce urodzenia:Sichów
Data śmierci:2003-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kornel
Imię matki:Magdalena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jako sanitariuszka należała do punktu sanitarnego przy ul. Cechowej 9 we Lwowie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-04-00 - 1944-12-00
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka, łączniczka.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brała udział w akcji “Burza”. Zajmowała się m.in. dostarczaniem broni.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Antoni Byrtus “Zbyszek”

Jan Wróblewski “Motor”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana we Lwowie w 02.1945 r. Przetrzymywana na ul. Pełtewnej, a następnie wywieziona do łagru w Donbasie. Do 06.1946 r. przebywała w więzieniach w Starobielsku i Dnietropiertowsku.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Opole.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?