Karczmarz, Kazimierz

Kazimierz Karczmarz

pseud. Ryszard, Bolesław

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-11-16
Miejsce urodzenia:Radymno
Data śmierci:2000
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Placówka AK w Zimnej Wodzie k.Lwowa, Oddział radiowy komendy obszaru lwowskiego AK – kryptonim “Opacz”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Radiotelegrafista

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział Radiołączności Komendy AK we Lwowie "Opacz, pluton "Łada"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach we Lwowie-Śródmieściu.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

ppor. Roman Wiszniowski “Irys”,

Bolesław Orlewicz “Marian”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 14.09.1944, skazany na 12 lat więzienia przez Wojskowy Trybunał Wojenny. W obozach pracy w ZSRR przebywał do 26.10.1954, do kraju powrócił w 1956.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami nr 36677, 30.12.1949,

Medal Wojska nr 39833 oraz 37015, 15.08.1948,

Krzyż AK nr 35120, 5.11.1985.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Opole, teczka osobowa Karczmarz Kazimierz;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 129, 362-363.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?