Żarczyński, Mirosław

Mirosław Żarczyński

pseud. Brzytewka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1930-07-30
Miejsce urodzenia:Równe
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Włodzimierz
Imię matki:Adela
Nazwisko panieńskie matki:Pawłowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data: 1953-10-25
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta – Studium Administracji – 11.07.1967 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

od 10.1947 do 02.1948 r. Młodzieżowy Ruch Oporu (dowódca Kazimierz Lasota ps. “Wicher”)

Szkoła Podoficerska Artylerii – nominacja na kaprala

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 02.1942 r. do 03.1943 r. łącznik i służba wartownicza w Samoobronie V Kolonii Zalesie gm. Bereźne pow. Kostopol woj. wołyńskie (dowódca Sawicki Marian)

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 do 1943-03-00
Pełnione funkcje:

łącznik i służba wartownicza

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

od 03.1948 r. do 08.1948 r. więzienie śledcze Wojsk Prokuratora Rejonowego w Katowicach

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Warszawa (Oddział Wołyń), teczka osobowa Mirosława Żarczyńskiego;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 283.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Uczestnik zbrojnego podziemia antykomunistycznego 1951-56.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?