Zwinogrodzki, Józef Janusz

Józef Janusz Zwinogrodzki

pseud. Torkuć

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Ostrzew
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-12-27
Miejsce urodzenia:Winnica
Data śmierci:2005-08-16
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. K. Brzostwoskiego w Suwałkach

W latach 1936-38 studiował na “Leopoldinum” w Monachium

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej w szeregach samodzielnej Grupy Operacyjnej “Narem”

Po rozbiciu jednostki wrócił do Wilna i z Legią Akademicką przedostał się na Litwę, gdzie został internowany w obozie dla oficerów w Połądze skąd pod koniec 1939 r. udało mu się zbiec.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim  i otrzymał przydział do 29 PAL w Grodnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do kraju w 1956 r. pracował w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Warszawie

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1942 r. w celu uniknięcia aresztowania został przeniesiony do Okręgu Nowogródzkiego – Zgrupowanie Wschodnie Okręg Nowogródek, jako ostatni dowódca VIII batalionu 77 pp AK uczestniczył we wszystkich walkach batalionu.

Współpracował z Delegaturą Rządu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii do 04.1944 r., od 05.1944 r. dowódca batalionu, kierownik Wydziału Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Okręg Wilno.

Oddział względnie pion organizacyjny:VIII/77 pp AK, 23 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 5.05.1945 r. i sądzony w procesie Delegatury Rządu. Skazany w końcu 10.1945 r. na karę śmierci zamienioną na 15 lat łagru w kopalniach Workuty, gdzie przebywał do 1956 r. pracując jako lekarz.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari – 14 lipca 1944 r.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 145;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 30;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Wawrzyniak E., Ze wspomnień żołnierzy AK Okręgu Nowogródek, s. 185.

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 370.

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 6 (93), 2005, s. 18;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4 (60), 2018, s. 32.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 1, s. 293-294

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?