Wołkowski, Stanisław

Stanisław Wołkowski

pseud. Sęk, Sosna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-00-00
Miejsce urodzenia:Trejbszuny
Data śmierci:1944-11-27
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku: Cmentarz na Rossie. Mauzoleum Matki i Serca Syna; Wilno (Litwa)
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Wilnie, a następnie był studentem Politechniki Warszawskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Brał udział w organizowaniu Odcinka V “Wachlarza”. W grudniu 1940 r. zorganizował komórkę podziemia wspólnie z łącznikami z Wilna: Władysławem Bohatkiewiczem  „Grom”  oraz Ignacym Gajdamowiczem  „Ludwik”.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pod jego dowództwem, na terenie powiatu brasławskiego szeroko rozwinęła się działalność w zakresie wzajemnej pomocy materialnej, a szczególnie dla osób ukrywających się przed okupantem. “Sosna”, “Sęk” nakazywał tworzyć konspiracyjne magazyny żywnościowe, przeważnie mąki, tłuszczu, grochu i traktować je jako magazyny mobilizacyjne. Magazyny takie były stworzone, między innymi w Trejbszunach u rodziny Wołkowskich.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant V Obwodu Brasław oraz kierownik powiatu brasławskiego w Rejonie II.

Oddział względnie pion organizacyjny:Odcinek V "Wachlarz", Obwód Brasław AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Bronisław i Władysław Wołkowscy, Maria Wołkowska zd. Sawinicz, Jadwiga Wołkowska (po mężu Czepul), Maria Wołkowska (po mężu Stankiewicz), Wołkowski Józef – „Podbipięta”, Wołkowski Michał.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły, żołnierzy okręgu wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996 s. 57.

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki”, 1986, nr 9.
Rokicki P., Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943–1945, Warszawa 2007.

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 43, 65.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera Muzeum AK w Krakowie.
Tomaszewski L., Kronika Wileńska 1939–1941: z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1990.

“Wileńskie Rozmaitości”, 1992, nr 5 (13), s. 7.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Został przypadkowo postrzelony w krtań przez jednego ze swoich podkomendnych, który pomylił go z Niemcem. Leczono go najpierw w konspiracyjnym szpitalu w Brasławiu, gdzie dokonano transfuzji krwi, ale z powodu ciężkiego stanu, został przetransportowany do szpitala w Wilnie, gdzie zmarł 17 listopada 1944 r.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?