Wojtowicz, Kazimierz

Kazimierz Wojtowicz

pseud. Andrzej, Głóg

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Zawiślak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-03-07
Miejsce urodzenia:Hanaczów
Data śmierci:1996-01-19
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: wachmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 30 służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, następnie został przeniesiony do rezerwy pułku.

W czasie wojny:

Uczestnik kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po porażce w wojnie obronnej przedostał się do Lwowa, gdzie działał w konspiracji jako członek organizacji SZP. Utworzył okręg SZP Hanaczów i został jego komendantem. Dzięki jego inicjatywie od 1942 r. mieszkańcy Hanaczowa udzielali schronienia kilkudziesięciu Żydom oraz pomagali kilkuset ukrywającym się w okolicznych lasach.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Członek Obwodu Brodu i Obwodu Przemyślany, Inspektoratu Wschodniego Okręgu Lwów. Przejął ludzi z oddziału leśnego Jana Stawińskiego. Pełnił funkcję dowódcy oddziału dyspozycyjnego komendy Obwodu Przemyślany w obronie Hanaczowa przed UPA. Od 1944 r. był dowódcą Obwodu. Został ranny w walce z UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Rejonu III Hanaczów do 10.04.1944 r. oraz dowódca 1 kompanii od 09.1943 r. do 10.02.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:40 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów
Inspektorat Wschodni (Brody)
Obwód AK Przemyślany
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Członek AK “NIE”. Kierował Rejonem III Inspektoratu Górnośląskiego WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestnik akcji we Lwowie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych czterokrotnie,

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż II Obrony Lwowa,

Krzyż WiN,

Medal Wojska Polskiego;

Medal “Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 221;

Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944 r., [online:] https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/05/hanaczow-dwa-ataki-band-upa-oraz.html (dostęp: 23.06.2022 r.);

Komański H., Siekierka Sz., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław 2006, s. 774;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 19;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 135-136, 175, 182, 185-186, 188-189, 199-202, 280, 363, 394, 397;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 81-82, 142;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 68, 70, 77, 78, 81, 82, 105-109, 261, 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?