Wasilewski, Aleksander

Aleksander Wasilewski

pseud. Olesiński, Wład

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-03-06
Miejsce urodzenia:Sudarki
Data śmierci:1993-01-10
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1926 r. ukończył gimnazjum w Rydze.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1927 r. rozpoczął służbę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorwie. Ukończył ją w 1930 r. i kontynuował służbę. Później przydzielony do 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. W 1935 r. przeniesiony do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, gdzie służył na stanowisku dowódcy plutonu, następnie pełnił funkcję instruktora.

W czasie wojny:

W czasie wojny obronnej zmobilizowany do 204 pp w Maczkach jako dowódca kompanii ckm. 24.09.1939 r. jego oddział skapitulował wskutek wkroczenia wojsk sowieckich i ich marszu w kierunku Lwowa. Z grupą żołnierzy przedostał się do Warszawy. W 10.1939 r. z Warszawy udał się do Wilna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1939 r. rozpoczął działalność konspiracyjną w SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1942 r. szef sztabu Inspektoratu “A”, gdzie od 07.07.1944 r. pełnił obowiązku dowódcy Zgrupowania nr 1 po zawieszeniu majora “Pohoreckiego” przez “Wilka”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00 - 1944-07-18
Pełnione funkcje:

Dowódca Zgrupowania nr 1.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu, Zgrupowanie nr 1
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17.07.1944 r. aresztowany przez NKWD w Boguszach. Następnie wywieziony do obozu w Riazaniu. W 08.1947 r. wraz z “Wilkiem” uciekł z obozu i przedostał się do Wilna. W 10.1947 r. ponownie aresztowany i skierowany do obozu. Wrócił do kraju w 1949 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych (26.06.1944 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997.

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.28.01;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;
Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki” 1986, nr 9;

Kolekcja osobista Janusza Bohdanowicza, AW III/0618.20 Ewidencja 7 Brygady Armii Krajowej “Wilhelma” Okręg Wileński, dokumentacja dotycząca przebiegu służby;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 125;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

ŚZŻAK Okręg Nowogródek (Warszawa), teczka Weryfikacji Odznaczeń Bojowych żołnierzy Konfederacji Narodu (UBK), Okręg Nowogródzki i Okręg Wileński.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?