Szymański, Józef Feliks

Józef Feliks Szymański

pseud. Gajowy, Alwi

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-06-10
Miejsce urodzenia:Łopuszna
Data śmierci:1995-04-25
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku: Cmentarz Powstańców Śląskich w Bytomiu
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Hołowińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1938-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1922-1932 uczęszczał do Gimnazjum im. Piotra Skargi w Stryju, tam też złożył maturę. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1947 r. złożył egzamin dyplomowy na Wydziale Architektury i Inżynierii Komunikacyjnej AGH w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W okresie 1932-1933 odbył służbę wojskową. Ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Piechoty przy 48 pp w Stanisławowie. Został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego i zapisał się studia. 01.01.1938 r. otrzymał awans na podporucznika rezerwy piechoty.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej dowodził plutonem w 53 pp. Został ranny pod Gorlicami i trafił do szpitala w Stanisławowie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 06.1940 r. pracował w prywatnej firmie budowlanej Ostaszewskiego we Lwowie. Wyjeżdżał służbowo do Gródka Jagiellońskiego.

Po wojnie:

W latach 1945-1947 pracował w Spółdzielni Inżynieryjno-Budowlanej w Bytomiu, następnie w latach 1948-1949 był jej prezesem. W 1947 r. wyjechał na rok do Gdańska, gdzie pracował w prywatnym przedsiębiorstwie budowlanym inż. Happacha i inż. Połońskiego. W latach 1949-1972 był wicedyrektorem Technikum Budowlanego w Bytomiu. Po przejściu na emeryturę pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Dzielnica Zachodnia, Rejon IV.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został zaprzysiężony w 1942 r. Był pełniącym obowiązki Komendanta Inspektoratu Zachodniego Okręgu Lwów od 11.1942 r. do 01.1943 r. W 06.1943 r. przeniesiono go do Lwowa na stanowisko oficera organizacyjnego i zastępcy Komendanta Rejonu IV Dzielnicy Zachodniej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny od 01.1943 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W okresie 04.1944 do 01.1945 r. był Komendantem Rejonu IV Dzielnicy Zachodniej AK-NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowódca IV Rejonu Dzielnicy Zachód miasta Lwów

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany po zakończeniu akcji “Burza” i wypuszczony po niedługim czasie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 72, 112;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Serwis Polska Podziemna, Dział “Postacie”, [online:] https://www.dws-xip.com/PW/bio/s68.html (dostęp 13.05.2022 r.);

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 16, 18;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 228, 233, 262.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?