< class="bt_bb_headline_tag">
, Janusz Feliks" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Janusz Feliks Szulc [Prawdzic-Szlaski]

pseud. Borsuk, Prawdzic

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Prawdzic-Szlaski [Ślaski], Jan Bujalski, Antoni Sokołowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-05-18
Miejsce urodzenia:Pułtusk
Data śmierci:1983-08-23
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po wojnie ukończył w 1924 r. Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W czasie I wojny światowej był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, prawdopodobnie służył w 4 Dywizji Strzelców Polskich, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej służył w kolumnie taborowej nr 317 zmobilizowanej przez kadrę 3 dywizjonu taborów w Sokółce dla 29 Dywizji Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel, w latach 30. był naczelnikiem Ubezpieczalni Społecznej w Grodnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

01.09.1941 r. został mianowany Komendantem Okręgu Nowogródek ZWZ. Pozostał nim do 1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jego adiutantem był ppor. Zenon Batorowicz ps.”Zdzisław”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

21.02.1941 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci. Więziony w Mińsku, na Łubiance i ponownie w Mińsku. Po ucieczce z tzw. marszu śmierci w nocy z 27 na 28.06.1941 r., wrócił do Grodna, później do Warszawy, gdzie po rekonwalescencji wrócił do pracy w ZWZ.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari-dwukrotnie

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s. ;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/ 618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 17, 23-25, 27, 28, 31, 47, 61, 62, 68, 82, 92, 116-119, 123, 124;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 15-17, 23, 24, 28;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 6;

Wanda Roman: Szulc (Szlaski, Prawdzic-Szlaski) Janusz Feliks, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 49. Warszawa – Kraków 2013, s. 233–237;

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 334;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1991, nr 3.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Pochowany w kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. W 2000 r. jego prochy przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?