Potocki, Mieczysław

Mieczysław Potocki

pseud. Albinek, Kamienny, Węgielny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Górski Roman, Tuczyłowski Henryk, Ziuch Kazimierz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-03-18
Miejsce urodzenia:Goniądz
Data śmierci:1989-11-11
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku: Łódź
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:Zębowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1939-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1943-01-01
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1928 r. ukończył szkołę średnią w Grodnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

15.09.1928 r. zaczął służbę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. W 1929 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Inżynierii w Warszawie, którą ukończył w 1932 r. jako podporucznik. W 1937 r. powołano go do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, którą ukończył w 07.1939 r.

W czasie wojny:

W trakcie wojny obronnej służył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej “Narew”. 19.09.1939 r. internowany na Litwie, skąd udało mu się uciec i 20.10.1939 r. przedostał się do Wilna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Łódzkich Zakładach Radiowych.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po wstąpieniu do ZWZ przydzielony do Komendy Okręgu Wilno. Od 07.1941 r. do jesieni 1942 r. był szefem sztabu “Pola”. Następnie został dowódcą Inspektoratów B oraz BC. Od 04.1944 r. został dowódcą Zgrupowania nr 2. Dowodził oddziałami w stoczonej z Niemcami bitwie pod Krawczunami i Nowisiółkami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-05-00
Pełnione funkcje:

Dowódca Zgrupowania nr 2.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 2
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Jeden z dowódców akcji na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 05.1941 r. aresztowany przez NKWD, lecz z powodu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, uwolniony z wagonów przed wywiezieniem. Ponownie pojmany 17.07.1944 r. we wsi Bogusze i więziony na Ofiarnej. Od 02.1946 r. do 04.1947 r. przebywał w obozie w Ostaszkowie, później w obozie w Marszańsku. Wrócił do kraju 13.11.1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Virtuti Militari V Klasy (1944 r.)
Krzyż Walecznych (1943 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią – wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 2008, s. 54, 162.

Potocki M., Wspomnienia 1939-1945, Gdańsk 1996.

Potocki M., Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej. Część I, Warszawa 1981.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s. ;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.28.19, s. 1-2;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.20;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW_III_618.32.02;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985.

Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, “Mówią wieki”, 1986, nr 9;

“Orzeł Biały”, 2019, R. XXX, nr 7 (331), s. 11;

“Orzeł Biały”, 2020, R. XXXI, nr 7 (343), s. 6;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią – wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 2008;

Potocki M., Wspomnienia 1939-1945, Gdańsk 1996;

Potocki M., Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej. Część I, Warszawa 1981;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 87;

Wileński słownik biograficzny, Bydgoszcz 2002, s. 301.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?