Piotrowski, Czesław

Czesław Piotrowski

pseud. Czesio

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wojciech Piotrowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-04-23
Miejsce urodzenia:Huta Stepańska
Data śmierci:2005-06-10
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał dywizji
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1971-1978 był kierownikiem Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych MON. Podczas stanu wojennego należał do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo żołnierz samoobrony przed UPA miejscowości zamieszkania. Następnie służył w Oddziałach Partyzanckich „Bomby” i „Wujka”. Później wraz z oddziałem odkomenderowany do 45 pp w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Walczył w szeregach Dywizji do czasu jej rozbrojenia pod Lubartowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP 45 pp; OP "Bomby" i "Wujka"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Równe „Browar”
Dowództwo 27 WDP AK
Obwód AK Kostopol „Bór”, Oddział Partyzancki „Bomba”
Batalion „Gzymsa” I/45 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po rozbrojeniu 27 Dywizji Piechoty został w 08.1944 r. wcielony do 1 Armii WP.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1969 r.)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1965 r.)
Krzyż Walecznych

Order Sztandaru Pracy I klasy (1983 r.)

Order Sztandaru Pracy II klasy (1979 r.)

Order Wojny Ojczyźnianej I klasy (Związek Radziecki)
Medal „Za Umacnianie Braterstwa Broni” (Związek Radziecki)
Medal Jubileuszowy „60 lat Sił Zbrojnych ZSRR” (Związek Radziecki)
Order Sławy (Związek Radziecki) (1973 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 126-127, 133;

Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000.
Turowski J., Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.

Żołnierze Wołynia, praca zbiorowa, Warszawa 2002, s. 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?