Pilecki, Giedymin

Giedymin Pilecki

pseud. Długosz, Kazimierz, Giedymin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-02-14
Miejsce urodzenia:Brodziszcza
Data śmierci:1967-12-07
Miejsce śmierci:Gutków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Duchowny Kościoła Katolickiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Redagował kolportowany w Okręgu Nowogródzkim organ wojskowy pt. “Świt”, a dla kapłanów i oficerów oświatowych pismo pt. “Sursum corda”.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W latach 1943-1944 był dziekanem Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej, potem kapelanem 19 Dywizji Armii Krajowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Ksiądz kapelan, szef służby duszpasterskiej

Oddział względnie pion organizacyjny:19 DP AK, 77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Skazany na 5 lat w obozie pracy.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (z dn. 14.07.1944 r.)

Złoty Krzyż Zasługi (1955 r.)

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Medal Niepodległości (1959 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997.

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/ 618.40.11;

Giedymin Pilecki, [w:] Słownik biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, (red.) Guzowski J., Olsztyn 1999, s. ;
Kopiczko A., Żołnierkiewicz J., Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2003.
Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985.
Krasucki S., Ks. Giedymin Pilecki, [w:] Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. I, red. Malinowski J., Bydgoszcz 1995.

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s.  105, 112.

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 16, 17, 26, 41, 45, 46, 87;
Ney-Krwawicz M., Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] “Mówią Wieki”, 1986, nr 9;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 66-68;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 373;

Wiak W.J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 325.
Wołkonowski J., Łukomski G., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939-1945, Warszawa 1996.
“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (41), maj-czerwiec 1997.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wieloletni proboszcz parafii w Elblągu. W 1958 r. odmówił przyjęcia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?