Pilch, Adolf

Adolf Pilch

pseud. Góra, Dolina, Pistolet

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-05-22
Miejsce urodzenia:Wisła
Data śmierci:2000-01-26
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Wandsworth Cemetery
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Zuzana
Nazwisko panieńskie matki:Cieślar
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach.

W czasie wojny:

Nie został zmobilizowany w trakcie Wojny Obronnej 1939 r. Przez Słowację, Węgry i Jugosławię dostał się do Francji, gdzie walczył jako podchorąży z Niemcami w 1940 r.Przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przeszkolony w dywersji. Do Polski skierowany został w lutym 1943 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako inżynier w warszawskim przedsiębiorstwie budowlanym.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Aktywny członek środowiska kombatanckiego w Londynie. W latach 1978-1991 był przewodniczącym Koła Żołnierzy AK w Londynie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zrzucony do kraju z 16/17.02.1943 r. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Białystok, a następnie do Okręgu Nowogródek, gdzie w ramach Zgrupowania Stołpeckiego stoczył kilkaset bitew i potyczek z Niemcami i Sowietami.

Data zaprzysiężenia:1942-08-28
Czasookres:1943-02-17 - 1944-06-29
Pełnione funkcje:

Dowódca Zgrupowania Stołpeckiego w okresach 10.09.1943 r. do 10.11.1943 r. oraz 01.12.1943 r. do 17.01.1945 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; Zgrupowanie Stołpeckie AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przydział: Okręg Nowogródek AK (1942-1944), Zgrupowanie Stołpeckie Armii Krajowej
Inspektorat Rejonowy Środkowy
Obwód Stołpce Armii Krajowej
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W czerwcu 1944 r. porozumiał się z żandarmerią niemiecką w miejscowości Raków, dzięki czemu ta przekazała zaopatrzenie żołnierzom ze Zgrupowania Stołpeckiego. W czasie odwrotu niemieckiego Zgrupowanie wraz z żandarmerią z Rakowa wycofywało się na zachód. Porozumienie z Niemcami trwało aż do 24 lipca 1944 r., gdy Zgrupowanie Znalazło się w miejscowości Dziekanów Polski w okolicach Puszczy Kampinoskiej. Pilch przy próbie kontaktu z KG AK dostał od niej odpowiedź, że za współprace z Niemcami będzie postawiony przed sąd polowy i skazany na śmierć. Do Puszczy Kampinoskiej razem ze Zgrupowaniem dotarł 30 lipca 1944 r. i został włączony do Grupy “Kampinos” pod komendą mjr. “Okonia”. Jego Zgrupowanie weszło w skład pułku “Palmiry-Młociny” pod dowództwem kpt. “Szymona”, który przejął dowództwo nad Zgrupowaniem, a sam Pilch został odkomenderowany na stanowisko zastępcy “Szymona”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie 3 sierpnia 1944 r. razem ze Zgrupowaniem Stołpeckim zaatakował niemiecką kolumnę spod miejscowości Wiersze, idącą na odsiecz walczącym z powstańcami w Warszawie. Zginęło wówczas ok. 120 Niemców. 15 sierpnia razem ze swoimi żołnierzami próbował przedostać się do Warszawy, wyruszając z rejonu Laski, ubezpieczając przy tym zrzuty zaopatrzenia. 3 września 1944 r. dowodził grupą 85 partyzantów w akcji na miejscowość Truskawy, gdzie podczas starcia padło ok. 100 Niemców. Po upadku powstania razem z oddziałami przedostał się do rejonu Skierniewic a stamtąd w rejon Jaktorów-Żyrardów. Przy próbie przedostania się do Kielc pod Jaktorowem 29.09.1944 r. doszło do walk z Niemcami, zginęło wówczas ok. 110 ludzi oraz ok. 100 wzięto do niewoli.  Po bitwie pod Jaktorowem “Dolinie” z resztką oddziału udało się przebić na południe i prowadzić walkę partyzancką w rejonach Piotrkowa Trybunalskiego. Wraz z oddziałem dołączył do 25 pp. AK, z którym toczył walki z Niemcami, aż do 17 stycznia 1945 r. kiedy to w rejonach lasów Przysuchy, Koneckich i Gór Świętokrzyskich zaczęła stacjonować Armia Czerwona. Wobec beznadziejnej sytuacji “Dolina” rozwiązał resztki Zgrupowania Stołpeckiego. I udał się na emigrację do Anglii.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:25 pp AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 DP, natomiast w Wielkiej Brytanii odkomenderowany do 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 03.05.1980 r.)
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień pt. “Partyzanci Trzech Puszcz”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 30;

Bielański R., „Góra-Dolina” Adolf Pilch, Warszawa 2007;

Fikus D., Pseudonim „Łupaszka”. Z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK, Warszawa 1989;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Armia Krajowa na ziemi nowogródzkiej [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 164, 170;

Krajewski K., Na straconych posterunkach: Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945, Warszawa 2015;

Kozłowski P., Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Warszawa 2004;

Pilch A., Partyzanci trzech puszcz, red. Krajewski K., Rudnicka A., Kraków 2013;

Prawdzic-Szlaski “Prawdzic” J., Nowogródczyzna w walce 1940-1945, Londyn 1976, s. 99, 125, 126, 128, 158-159, 160, 162, 164, 167, 211-212;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 156-158;

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, W. Grzybowski (oprac.), Wydanie II, Warszawa 2014;

Tochman K., Słownik biograficzny, Zwierzyniec – Rzeszów, 2000, s. 126-129;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 386;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa, 2009, s. 151-152, 155, 157, 211-215;

Walczak A., 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, s. 58;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (59), maj-czerwiec 2000;

Żebrowski L., Szendzielarz Zygmunt. Encyklopedia Białych Plam, t. XVII, Radom 2006.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Od 1945 r. pozostawał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?