Pilch, Adolf

Adolf Pilch

pseud. Góra, Dolina, Pistolet

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-05-22
Miejsce urodzenia:Wisła
Data śmierci:2000-01-26
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Londyn
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Zuzana
Nazwisko panieńskie matki:Cieślar
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach.

W czasie wojny:

Nie został zmobilizowany w trakcie Wojny Obronnej 1939 r. Przez Słowację, Węgry i Jugosławię dostał się do Francji, gdzie walczył jako podchorąży z Niemcami w 1940 r.Przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie został przeszkolony w dywersji. Do Polski skierowany został w lutym 1943 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako inżynier w warszawskim przedsiębiorstwie budowlanym.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Aktywny członek środowiska kombatanckiego w Londynie. W latach 1978-1991 był przewodniczącym Koła Żołnierzy AK w Londynie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zrzucony do kraju z 16/17.02.1943 r. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Białystok, a następnie do Okręgu Nowogródek, gdzie w ramach Zgrupowania Stołpeckiego stoczył kilkaset bitew i potyczek z Niemcami i Sowietami.

Data zaprzysiężenia:1942-08-28
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Zgrupowania Stołpeckiego w okresach 10.09.1943 r. do 10.11.1943 r. oraz 01.12.1943 r. do 17.01.1945 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; Zgrupowanie Stołpeckie AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od 29.06.-26.07.1944 r. przeprowadził Zgrupowanie Stołpeckie do rejonu Puszczy Kampinoskiej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po bitwie pod Jaktorowem wraz ze swoimi żołnierzami przeszedł w rejon Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie dołączył do 25 pp AK. Od 8.08.1944 r. dowódca pułku „Palmiry-Młociny”. Walczył z Niemcami do stycznia 1945 r., kiedy wyemigrował do Wielkiej Brytanii.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:25 pp AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w Powstaniu Warszawskim i rejonie Piotrkowa Trybunalskiego.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 DP, natomiast w Wielkiej Brytanii odkomenderowany do 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 03.05.1980 r.)
Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień pt. “Partyzanci Trzech Puszcz”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 30;
Bielański R., „Góra-Dolina” Adolf Pilch, Warszawa 2007;
Fikus D., Pseudonim „Łupaszka”. Z dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK, Warszawa 1989;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Na straconych posterunkach: Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945, Warszawa 2015;
Kozłowski P., Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Warszawa 2004;
Pilch A., Partyzanci trzech puszcz, red. Krajewski K., Rudnicka A., Kraków 2013;
Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, W. Grzybowski (oprac.), Wydanie II, Warszawa 2014;
Tochman K., Słownik biograficzny, Warszawa, 2002;
Tucholski J., Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 386;
Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa, 2009, s. 151-152, 155, 157, 211-215;

Walczak A., 13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz 2002, s. 58;
“Wileńskie Rozmaitości”, nr 3 (59), maj-czerwiec 2000;
Żebrowski L., Szendzielarz Zygmunt. Encyklopedia Białych Plam, t. XVII, Radom 2006;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 156-158.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Od 1945 r. pozostawał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?