Orlicz, Zofia

Zofia Orlicz

pseud. Krystyna, Zofia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Krystyna Wyspiańska, Zofia Majewska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1898-09-26
Miejsce urodzenia:Foča, Bośnia
Data śmierci:1999-11-05
Miejsce śmierci:Poznań
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny na Junikowie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Sekretarka Stefana Balickiego (szefa oświaty Delegatury Rządu na Kraj w Okręgu Lwowskim). Uczestniczyła także w tajnym nauczaniu.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Lwów Miasto. Łączniczka i zastępca szefa łączności konspiracyjnej miasta i okręgu ks. Rafała Kiernickiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Szef łączności konspiracyjnej organizacji niepodległościowej “NIE”, szef łączności konspiracyjnej Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji WiN eksterytorialnego Okręgu Lwów AK-WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po wojnie przebywała w Krakowie, ukrywając się przed represjami władz komunistycznych, została aresztowana w 03.1948 r. i skazana na 12 lat więzienia za działalność w AK. Zwolniona w 1953, trzy lata później zrehabilitowana.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Więzień polityczny PRL.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy (1965 r.)

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”: epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 164;

Balbus T., Orlicz Z., Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 6, Kraków 2000, s.;

Boradyn Z., Chmielarz A., Piskunowicz H., Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941–1945), Radom 1997, s.;

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985, s.;

Masłowska T., Lista członków Światowego Związku Żołnierzy AK – “Okręg Wielkopolska” zmarłych w latach 1989-2011, Kościan 2012, s. 103;

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 26;

“Orzeł Biały” 2011, r. XVII, nr 1 (229), s. 15;

Polak B., Orliczowa Z., Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. 5: “Konspiracja 1939-1945”, cz. 1, Koszalin 1999, s.;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią – Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, Warszawa 2008, s.;

Szemiel A., 23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej, Warszawa 2002, s.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?