Mydlarz, Albin

Albin Mydlarz

pseud. Liban

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1886-01-03
Miejsce urodzenia:Witkowice
Data śmierci:1975-12-15
Miejsce śmierci:Koszalin
Miejsce pochówku: Cmentarz komunalny przy ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie
Rodzice
Imię ojca:Szymon
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Gabryl
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1900-1908 uczył się w gimnazjum w Krakowie. Uzyskał tam maturę. Następnie w latach 1908-1912 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 30.06.1912 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 7.02.1919 roku był kapelanem w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym był kapelanem wojskowym między innymi w szpitalu Dowództwa Okręgu Korpusu X w Przemyślu i w szpitalu DOK VI we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od końca 08.1912 do końca 07.1914 roku był wikariuszem w Baworowie.

W czasie wojny:

Od przełomu 1942 i 1943 do 05.1945 roku był administratorem parafii w Winnikach pod Lwowem. Następnie był p.o. proboszcza w Białej koło Zgierza, od 1948 roku w Tychowie koło Białogardu, potem w Polanowie koło Sławna, aż w końcu w latach 1951-1961, do przejścia na emeryturę, w Koszalinie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Ksiądz kapelan.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-07-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Szef duszpasterstwa w Komendzie Okręgu Lwów AK

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

2 sierpnia 1914 roku został kapelanem w armii austriackiej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1954)
Krzyż Walecznych (przed 1923)
Złoty Krzyż Zasługi (1951)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mydlarz Albin (1886-1975) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 132-133;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 98, 99;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 55;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 44, 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?