Mahrburg, Anna Izabela

Anna Izabela Mahrburg

pseud. Anetka, Hanka, Hania

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1923-01-23
Miejsce urodzenia:Ugoszcz
Data śmierci:1947-11-28
Miejsce śmierci:Sanatorium Akademickie w Zakopanem
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Otton
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Rusiecka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po ukończeniu w 1937 r. w Wilnie szkoły powszechnej była uczennicą Gimnazjum im. Ks. A. Czartoryskiego.

W czasie wojny:

W czasie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę na tajnych kompletach, gdzie w 06.1943 r. złożyła egzamin dojrzałości.

Po wojnie:

Uczęszczała na kurs pedagogiczny w Inowrocławiu. W 12.1945 r. przeniosła się do Torunia i na UMK podjęła studia polonistyczne, których nie ukończyła z powodu ciężkiej choroby (gruźlica żołądka)

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

8.03.1945 r. wraz z rodziną opuściła Wilno i wyjechała do Inowrocławia, a po paru tygodniach jako nauczycielka rozpoczęła prace w Gniewkowie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Należała do Legalizacji, była łączniczką Marii Tomkiewiczówny “Grażyna”, zajmowała się przerzutem. Pracując w garnizonie AK “Kozy” uczestniczyła w wykonywanych przez nie zadaniach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

kurier

Oddział względnie pion organizacyjny:Garnizon AK "Kozy"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Matka Mahburg Zofia “Kos”

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

28.06.1943 r. aresztowana przez Niemców na ulicy z obciążającym materiałem. W czasie przesłuchiwań przez Gestapo, straszliwie pobita, wyskoczyła przez okno z trzeciego piętra gmachu przy ul. Ofiarnej. Ranną ze złamanymi kończynami odwieziono do szpitala więziennego. Po operacji przebywała w więzieniu na Łukiszkach, skąd zimą 1944 r. wywieziono ją do obozu pracy w Prawieniszkach. Skazana na śmierć ocalała dzięki współtowarzyszom i łapówkom. Podczas działań wojennych w 07.1944 r. przekupieni Niemcy pozwolili ją ukryć. Do domu w Wilnie wróciła 5.08.1944 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

08.09.1944 r. w związku z aresztowaniem przez NKGB matki i rewizją w domu została zatrzymana i przez 3 tygodnie przebywała w areszcie na ul. Ofiarnej.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy, z 14.07.1944 r.

Krzyż Walecznych, z 06.1944 r.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 11-12;

Teczka osobowa Mahrburg Anna, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;

Tomkiewicz M, Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, s.346;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie, Warszawa 2018, s. 110;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 1 (51).

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?